ติดต่อเต็นท์

999 คาร์เซ็นเตอร์ (เชิงดอยจอมทอง จ.พะเยา)

283 หมู่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าวังทอง

อ.เมือง จ.พะเยา 50600

054-481599 , 085-223-7999 , 080-584-7999